Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 połączonej z modernizacją zwiększającą prędkości do 160 km/godz. (nr 19/WNP-000546/TUT)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 13 lipca 2020 r. na Platformie Zakupowej. Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 połączonej z modernizacją zwiększającą prędkości do 160km/h” (nr: 19/WNP-000546/TUT) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Postępowanie prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

0