Zakup 9 szt. elektrycznych wózków bagażowych i 1 szt. wózka elektrycznego platformowego (nr 19/WNP-001569/INF) 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 21.10.2019 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Zakup 9 szt. elektrycznych wózków bagażowych i 1 szt. wózka elektrycznego platformowego” (nr: 19/WNP-001569/INF) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury wyboru Oferentów w PKP Intercity S.A. w trybie podstawowym.

 

0