Szanowni Państwo,

W imieniu Zamawiającego zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu zakupowym nr 24/03/IT/2019/II , dotyczącym zakupu i dostawy licencji na system backupowy.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dostępne jest pod adresem:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/115199/zakup-i-dostawa-licencji-na-system-backupowy-24-03-it-2019-ii

Informacja o wynikach postępowania:

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: zakup i dostawa licencji na system backupowy (24/03/IT/2019/II) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

1)      stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.

2)      komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich nowsze wersje,

3)      zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

4)      włączona obsługa JavaScript,

5)      zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki .pdf.

Zamawiający zaleca, aby każdy z Oferentów zainteresowany udziałem w postępowaniu, dokonał rejestracji na Platformie Zakupowej.

Oferenci zarejestrowani na Platformie Zakupowej będą otrzymywali na bieżąco powiadomienia dotyczące przebiegu postępowania.

0