Zakup wózków do transportu wewnętrznego (nr 19/WNP-000373/INF) 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 09.08.2019 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Zakup wózków do transportu wewnętrznego” (nr: 19/WNP-000373/INF) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury wyboru Oferentów w PKP Intercity S.A. w trybie podstawowym.

 

0