Opublikowano: 08.01.2020
Rozstrzygnięto: 02.03.2020

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 02.03.2020 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: Zakup wraz z dostawą 400 sztuk tabletów wraz z akcesoriami” (nr 19/WNP-002835/ITiUP) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury zakupowej „PKP Intercity S.A.” w trybie podstawowym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

0