W celu zapewnienia możliwej pomocy w podróży osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej informujemy o konieczności wcześniejszego zgłoszenia chęci odbycia podróży.

Jak zaplanować podróż, by minęła bezpiecznie i komfortowo ?

Nieodpłatna pomoc osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zapewniana jest w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, jeżeli o potrzebie jej udzielenia PKP IC zostanie poinformowana z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem.

Jeżeli Klient nie powiadomi PKP IC o planowanym przejeździe w terminie, o którym mowa wyżej, Przewoźnik podejmie racjonalne działania dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej, mogła odbyć podróż lub przesiąść się do skomunikowanego pociągu.

W przypadku braku możliwości zorganizowania pomocy na warunkach gwarantujących bezpieczeństwo podróżnego lub personelu uczestniczącego w procesie organizowania pomocy, PKP IC może wskazać alternatywny sposób realizacji zgłoszenia lub w uzasadnionych przypadkach odmówić udzielenia pomocy.

W jaki sposób zgłosić chęć podróży?

  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta
  • telefonicznie przez konsultantów Infolinii PKP Intercity, nr 42 205 45 31 Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
  • telefonicznie (dla połączeń realizowanych z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych) - +48 22 391 97 57 Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

UWAGA!

W czasie obowiązywania ograniczeń przewozu pasażerów w związku z COVID-19 – od 4 czerwca 2020 r. – obowiązują szczególne reguły odprawy oraz przewozu osób o charakterze tymczasowym.

Postanowienia Przejściowych szczególnych warunków i zasady odprawy oraz przewozu osób pociągami PKP Intercity w czasie obowiązywania ograniczeń przewozu pasażerów w związku z COVID-19 (Przejściowe warunki), mają pierwszeństwo przed postanowieniami innych przepisów dotyczących odprawy osób ustalonych przez Spółkę PKP Intercity.

Koronawirus – wideoinfolinia dla osób Głuchych

Informujemy, że realizowany jest wspólny projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskiego Związku Głuchych, polegający na uruchomieniu wideoinfolinii dla osób Głuchych posługujących się Polskim Językiem Migowym, zapewniającej tym osobom dostęp do informacji związanych z pandemią Covid-19. Wideoinfolinia działa od 1 kwietnia br. przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i można się z nią połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:

  1. Komunikatora Messenger, bezpośrednio ze strony koronawiruspjm, dostępnej na Facabooku;
  2. Komunikatora Skype – login: Koronawirus-Tłumacz PJM;
  3. Komunikatora IMO, który umożliwia połączenia z wykorzystaniem komputera: nr 609 939 546;
  4. Aplikacji tłumacz on-line języka migowego.

Zachęcamy do korzystania z udostępnionego narzędzia i dzielenia się informacjami o jego uruchomieniu.


Sprawdź co dodatkowo warto wiedzieć:

    0